Auteursrecht
Onze afbeeldingen, modellen en systemen zijn het resultaat van jarenlang onderzoek en inzet van onze inspanningen, creativiteit en middelen. Geen van de afbeeldingen, modellen of systemen op deze site mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van, of bevredigende vergoeding voor Memories of Life. Wij zullen alles wat mogelijk is in het werk stellen om schade veroorzaakt door inbreuk op ons auteursrecht te verhalen op de overtreder.